Næsvej

Projektbeskrivning

Det finns ingen beskrivning för det här projektet.

Kategori

Fritidshus - ommbyggnad

Adress

Ordrup næs

Areal

BOA 100 m2

Byggherre

Privat

Entreprenör

Ole Modin

Färdigställt

2021