Idéprojekt

Här visas några olika projekt, både genomförda och idéprojekt vilka stannat på ritbordet.​

Kulturbryggan 2014

​Det har i många år talats om att aktivera hamnområdet i Simrishamn,

att knyta det närmare stadskärnan, förena stad och hav. När nu ett förslag till ny detaljplan för området tas fram ger vi vår vision om området.

Vårt förslag till ett landmärke i hamnen grundar sig på att Simrishamn saknar en större, allmänt tillgänglig samlingslokal för konferenser, musik och teater. Kärnan i förslaget är att en sådan anläggning avsedd att rymma 3-400 personer. Där utöver kan man tänka sig en saluhall för fisk, kött, grönsaker och frukt. Den nuvarande verksamheten, turistbyrå, företag med spetskompetens mm passar utmärkt i denna miljö. 

Nordic Sea Winery

​2010 fick vi i uppdrag av Nordic Sea Winery i Simrishamn att föreslå ett nytt kontor med möjlighet till butik, showroom etc. Tanken på ett stående vinfat dök upp, så byggnaderna blev runda med stående cederpanel, ett tänkt spännande blickfång när man närmar sig staden västerifrån.

​Södra Planteringen

Uppdragsgivare till det här idéprojektet var Simrishamns Bostäder AB, som ville testa marknaden för ett 10-våningshus i Södra Planteringen. 

Seglarscen

​Jonebergsskolan

​Under våren/sommaren 2008 blev vi inbjudna att göra ett idéförslag på vad man kunde använda Jonebergsskolans tomt till när skolan läggs ner. Tre ganska olika arkitektförslag låg till grund för kommunens arbete med detaljplan och vidare expoatering. Klicka på bilderna för att läsa mer (PDF).

Åbacka

Klicka på bilderna för att se mer (PDF).​