TEGNESTUEN

Söderberg & Ask Arkitektkontor är ett litet kontor som funnits på Österlen sedan början av 1970-talet och sakta vuxit till fem arkitekter med bas i Skillinge. Under detta halvsekel har vi lärt känna bygden och fått arbeta med allting från kyrkor till maskinhallar.  Det har också genom åren blivit många renoveringar och privatbostäder. Bland arkitekterna har vi två certifierade kontrollansvariga samt en certifierad tillgänglighetssakkunnig.

Vi är fem arkitekter med projekt i Skåne och Köpenhamnsområdet: Björn Ask, Göran Söderberg, Lina Westergren, Anna Lareke och Martin Toyberg-Frandzen, och tillsammans har vi en bred erfarenhet av projekt av alla storlekar.

Vi har ett brett nätverk av konsulter och entreprenörer utspridda över södra Skåne.


Husprojektering

Husprojektering kan innebära mycket, från de enklaste skisser för ett plank till komplicerade strukturer. En arkitekt kan användas till mycket. Han eller hon har kunskaper om byggnaders funktion, materialkunskap samt det alltmer komplicerade regelverket.

Vi har projekterat/ritat många olika projekt på Österlen under de cirka fyrtio år vi varit verksam- ma här, och därtill skaffat oss ett bra nätverk av andra aktörer i byggprocessen på Österlen.

För en privatperson som vill bygga om eller nybygga en bostad kan processen börja med ett första möte för att stämma av önskemål, budget och inte minst vad eventuella detaljplaner föreskriver. Arkitekten blir ett bollplank, gärna en idéspruta och någon som med erfarenhet kan strukturera idéer och tankar.

Skisskedet kan bli kort eller långt, det är då man utforskar och vrider och vänder på projektet för att det skall bli vackert, funktionellt – och genomförbart.

Nästa steg är bygglovskedet. Plan- och Bygglagen ställer idag större krav på handlingar än tidigare, och många aspekter som kommer senare i byggprocessen bör vara lösta redan nu, t.ex tillgänglighet, energiförbrukning, säkerhet.

Därefter är det dags att bygga. Kanske vill man ha in offert från flera entreprenörer, och för att man skall få in offerter som sedan håller genom hela projektet bör man upprätta ett förfråg- ningsunderlag där projektet beskrivs ganska detaljerat.

För en mindre till- eller ombyggnad kanske det räcker med enklare handlingar som presenter- as för en rekommenderad entreprenör.

Tillsammans med en kontrollansvarig börjar nästa process, se rubriken Kontrollansvarig längre ner på sidan för mer information.

Många av våra kunder vill även rent praktiskt själva vara delaktiga i bygget. Trädgård och mark är sådana delar, men det kan också handla om att själva hitta material (golv, kakel och klinker), kanske måla själva, köpa in och skruva ihop köket.