Arkeologi

Vi har under årens lopp deltagit i en mängd arkeologiska projekt i medelhavsområdet.

Göran var redan på 60- och 70-talen med på utgrävningarna i Morgantina(Sicilien), Aquarossa, Ghiaccio Forte och Murlo i Italien.

I början på 80-talet deltog vi båda i utgrävningarna i Hala Sultan Tekke på Cypern under ledning av Paul Åström. Därefter har det i huvudsak varit i Grekland vi varit verksamma med Svenska Institutet i Athen som huvudansvarig. Göran har deltagit i grävningarna i Chania på Kreta, vi har båda deltagit i expeditionerna i Asine och Pyrgouthi medan Björn varit delaktig i Midea och på Kalaureia(Poros).