​Välkommen till Söderberg & Ask

​fr.o.m. 1maj 2017 finns vi på ny adress​:

Killebacksgatan 3 på Skillinge  (tidigare mäklarnaEkström)​

Söderberg & Ask Arkitektkontor AB har varit verksamt i Simrishamn 

sedan 1974 för att 2008 flytta verksamheten till Skillinge. 

Under den längsta perioden fanns arkitektkontoret i kv. Ålen, en av Simrishamns allra äldsta byggnader i vars renovering kontoret var engagerat. Kontoret har fram till oktober 2013 drivits av  Björn Ask och Göran Söderberg, och nu hälsar vi en ny medarbetare välkommen: Lina Westergren, utbildad vid Arkitektskolan i Köpenhamn.  Hon kommer att bredda vår kompetens och vår kapacitet.